LISTA PÅ LÄGENHETSINNEHAVARE

Asukaslista

Kodinportti-tavlan kan visa namnen på de boende, oftast per trappuppgång. Tavlan kan vid behov även visa vilka som bor i de andra trappuppgångarna. Listan över lägenhetsinnehavare uppdateras och administreras via hemportalen Kodinportaali och det är även möjligt att tidsinställa liständringarna. Som en tilläggstjänst kan dessutom listans utseende anpassas.

 

 Till början på sidan


 

INFORMATIONSTAVLA

Ilmoitustaulu

I informationsdelen av Kodinportti-tavlan visas meddelanden, viktiga kontaktuppgifter och till exempel bostadsrättsföreningens regler. Meddelanden som är nya och klassas som viktiga framhävs så att de är enkla att upptäcka. Tack vare möjligheterna till tidsinställning kan tavlorna visa aktuell information vid varje tidpunkt och gamla uppgifter försvinner automatiskt. Det går också att ställa in permanenta meddelanden och samma information kan publiceras i flera fastigheter och trappuppgångar samtidigt. Meddelandena kan innehålla bilagor i form av pdf-filer och bilder, som enkelt kan läsas direkt på tavlan. Tavlan kan visa flera spalter samtidigt för olika typer av information.

Innehållet på informationstavlan administreras via hemportalen Kodinportaali, ett användargränssnitt som nås via internet. Rättigheter till systemet kan delas ut till boende och administratörer på användarnivå.

Tavlan kan ställas in så att den visar antingen bara meddelandenas rubriker eller mer innehåll från varje meddelande. Genom att peka på meddelandet, visas det i sin helhet. Användaren kan själv välja vilket sätt meddelandena ska visas på.

 

 Till början på sidan


 

BOKNINGSKALENDER OCH BLÄDDERBLOCK

Bokningskalende

Genom denna funktion kan användaren boka gemensamma utrymmen såsom bastun och tvättstugan. Bokningsreglerna administreras via hemportalen Kotiportaali, där de kan ändras och anpassas beroende på vilka behov som gäller.

 

 Till början på sidan


 

Inloggning

INLOGGNING

En användare kan logga in på beröringstavlan med sin personliga pinkod. Flera av funktionerna är tillgängliga även utan inloggning. Bokning av gemensamma utrymmen kräver inloggning. Pinkoden kan enkelt bytas på hemportalen Kodinportaali på internet. Om fastigheten använder iLOQ-nycklar, kan inloggningen på tavlan även ske med hjälp av dem. Denna funktion bör väljas i samband med beställningen. Ange därför i god tid om fastigheten är försedd med iLOQ.

 

 

 Till början på sidan


 

Säätiedot

VÄDERPROGNOS

Kodinportti-tavlan visar de rådande väderförhållandena. Det går också att kolla väderprognosen.

Kello

KLOCKA OCH KALENDER

Kodinportti-tavlan visar tid och datum.

Julkiset

LOKALTRAFIKENS TIDTABELLER

Beroende på ort är det också möjligt att visa tidtabeller för lokaltrafikens närmaste hållplatser på Kodinportti-tavlan. Användaren kan då bläddra mellan olika resealternativ.

 

Språk

SPRÅK

Kodinportti-tavlan går att använda på flera olika språk. Förutom svenska på till exempel finska och engelska. Även innehållet, såsom t ex meddelanden, kan skrivas på flera olika språk. Administrationen av de olika språkversionerna sköts enkelt och smidigt via hemportalen Kodinportaali på internet. Användarspråken kan ställas in per fastighet.

 Till början på sidan


 

Vill du veta mer?
TA KONTAKT