INKÖPSANSVARIG


Trygg och bekymmersfri med Kodinportti

Kodinportti-tavlan skapar stor nytta för både de boende, fastighetsägaren och byggherren. Det är en snygg lösning som höjer värdet på fastigheten, håller för användning och ökar trivseln bland de boende. Beröringsfunktionen inbjuder till interaktivitet och utökar den mängd information som kan visas på tavlan. Den är också nödvändig för flera väsentliga funktioner. Utan den skulle till exempel lokalbokning, språkbyte eller att öppna meddelanden för läsning inte vara möjligt.

Kodinportti kräver inga stora investeringar och är billig i drift. Beröringstavlan behöver endast en internetanslutning och el för att fungera. Internetanslutningen kan även vara gemensam för fastigheten. Kodinportti fungerar i såväl befintliga som nybyggda fastigheter.

Informationen i Kodinportti administreras och uppdateras via den smarta hemportalen Kodinportaali på internet. Uppdatering av informationen kräver alltså inget besök vid själva tavlan. Informationen på tavlor i olika trapphus kan uppdateras samtidigt eller var för sig. Genom att alla arbetsmoment som kräver närvaro på plats elimineras, blir kostnaderna för tavlorna ofta lägre än för traditionella lösningar. Besparingarna ökar dessutom med tiden.

Bekvämare boende

Genom Kodinportti går det att uppfylla kraven på lagstadgad boendeinformation. Listor på lägenhetsinnehavare, meddelanden, bostadsrättsföreningens regler, bokning av utrymmen och resurser samt till exempel väderprognoser och busstidtabeller återfinns enkelt på tavlan. Kodinportti når ut till de boende bättre och säkrare än traditionella lösningar, och du höjer enkelt trivseln och nöjdheten bland de boende i din fastighet. De boende får tillgång både till informationen och funktionerna på den beröringskänsliga tavlan samt motsvarande information och funktioner på hemportalen Kodinportaali.

En trygg lösning

Kodinportti är utvecklad särskilt med tanke på förhållandena i trapphus och entréer i flerbostadshus, där de höjer nivån på bostadsmiljön. Lösningen i sig är särskilt robust till sin konstruktion och alla de viktigaste informationstekniska komponenterna ges upp till 5 års garanti.

Kodinportti är ett tryggt val även med tanke på framtiden. Viktiga programuppdateringar, förbättringar av funktionerna i befintliga tavlor samt eventuella nya funktioner som tillkommer vid ett senare skede ingår alla i paketet.