LISTE OVER BEBOERE

Beboere

Kodinportti-tavlen kan vise navnene på beboere, oftest per trappeoppgang. Tavlen kan ved behov også vise hvem som bor i de andre trappeoppgangene. Listen over beboere kan oppdateres og administreres vis hjemportalen Kodinportaali og det er også mulig å automatisere endringer i listene på tid. Som en tilleggstjeneste kan også listenes utseende tilpasses.

 

 Til toppen av siden


 

INFORMASJONSTAVLE

INFORMASJONSTAVLE

I informasjonsdelen av Kodinportti-tavlen vises meldinger, viktige kontaktopplysninger og for eksempel borettslagets regler. Meldinger som er nye eller merkes som viktige framheves slik at de er lette å se. Takket være mulighetene til å automatisere tavlene kan de programmeres til å vise aktuell informasjon på spesifikke tider og fjerne gammel informasjon automatisk. En kan også vise permanente meldinger, og samme informasjon kan vises på flere eiendommer og trappeoppganger samtidig. Meldingene kan inneholde vedlegg i form av pdf-filer og bilder som enkelt kan vises på tavlen. Tavlen kan vise flere kolonner samtidig for visning av ulike typer informasjon.

Innholdet på informasjonstavlen administreres via hjemportalen Kodinportaali, et brukergrensesnitt som nås via Internett. Rettigheter til systemet kan tildeles beboere og administratorer med forskjellige brukernivåer.

Tavlen kan stilles inn så den bare viser meldingenes overskrifter eller mer innhold fra hver melding. Ved å trykke på meldingen vises den i sin helhet. Brukeren velger selv hvilken måte meldingene skal vises.

 

 Til toppen av siden


 

BOOKINGKALENDER

Bookingkalender

Gjennom denne funksjonen kan brukeren booke fellesområder slik som badstuen eller vaskerommet. Bookingreglene administreres via hjemportalen Kodinportaali der de kan endres og tilpasses i forhold til lokale behov.

 

 Til toppen av siden


 

Innloggning

INNLOGGNING

Brukeren kan logge inn på tavlen med sin personlige pinkode. Flere av funksjonene er tilgjengelige også uten å logge inn. Booking av fellesområder krever innlogging. Pinkoden kan enkelt byttes via hjemportalen Kodinportaali på Internett. Om eiendommen benytter iLOQ-nøkler kan innloggingen også gjøres ved hjelp av disse nøklene. Denne funksjonen bør velges samtidig med bestillingen. Angi derfor i god tid om eiendommen er utstyrt med iLOQ.

 

 

 Til toppen av siden


 

Säätiedot

VÆRMELDING

Kodinportti-tavlen viser dagens vær. En kan også sjekke værvarselet.

Kello

KLOKKE OG KALENDER

Kodinportti-tavlen viser tid og dato.

Julkiset

RUTETABELLER FOR LOKAL KOLLEKTIVTRANSPORT

Avhengig av hvor eiendommen ligger er det også mulig å vise rutetabeller for den lokale kollektivtransportens nærmeste holdeplasser på Kodinportti-tavlen. Brukeren kan velge mellom forskjellige reisealternativ.

 

Språk

Kodinportti-tavlen kan brukes på flere ulike språk. I tillegg til svensk er den tilgjengelig på finsk og engelsk. Og innholdet, slik som meldinger, kan skrives på flere ulike språk. Administrasjonen av de ulike språkversjonene kontrolleres enkelt og smidig via hjemportalen Kodinportaali på Internett. Brukerspråk kan innstilles per eiendom.

 Til toppen av siden