ANSLAGSTAVLAN

I Kodinportti Mobile kan du läsa meddelanden och andra viktiga aviseringar samt tillhörande bilagor. Innehållet på anslagstavlan administreras via portalgränssnittet Kodinportaali.

Med Kodinportti Mobile invånare kan få automatiskt information om nya och viktig information på anslagstavlan direkt till sin mobiltelefon.

 Tillbaka upp


BOKNINGSKALENDERN

Via denna funktion kan du boka gemensamma utrymmen såsom t ex bastun och tvättstugan. Reglerna för bokning bestäms via portalgränssnittet Kodinportaali och går att anpassa efter de behov som gäller för respektive resurs.

 Tillbaka upp


Inloggning

Du loggar in i Kodinportti Mobile med samma inloggningsuppgifter som du använder till portalgränssnittet Kodinportaali. Du behöver alltså inte ha dubbla inloggningsuppgifter.

 Tillbaka upp


LÄGENHETSMAPPEN

Lägenhetsmappen är lägenhetens egen informationsfolder, och fungerar ungefär på samma sätt som den infomapp som ofta hör till lägenheten, fast i digital version. Det går att lägga in olika typer av dokument som de boende kan läsa, såsom instruktionsmanualer för lägenhetens olika apparater samt bostadsrättsföreningens regelverk.

Uppgifterna i lägenhetsmappen administreras enkelt via ett administratörskonto på webbportalen Kodinportaali. Lägenhetsmappen fungerar som ett komplement till den information som visas på anslagstavlan. Den erbjuder ett större utrymme för långvarig lagring av dokument, som t ex inte är offentliga eller av meddelandekaraktär.

Med hjälp av mobilappen Kodinportti Mobile kan de boende öppna och läsa dokumenten direkt i mobilen. Lägenhetsmappens innehåll kan även läsas i webbportalen Kodinportti. Lägenhetsmappen och dess innehåll visas däremot inte på Kodinportti-tavlorna. En del filtyper kanske inte går att öppna på alla typer av plattformar.