Asukaslista

ADMINISTRATION AV LÄGENHETSINNEHAVARE

Listan över vilka som bor i fastigheten administreras via hemportalen. Datumet för när ändringar träder i kraft går att tidsinställa och exempelvis synkronisera med när kontraktet börjar och slutar gälla. Namnet kan även utelämnas, om så önskas.

 Till början på sidan


Kodinportaali, tiedotteet

ATT LÄSA OCH SKRIVA MEDDELANDEN PÅ INFORMATIONSTAVLAN

Tack vare hemportalen går det att visa meddelanden och annan aktuell information som berör fastigheten, oavsett var du befinner dig, från vilken internetansluten dator eller mobilenhet som helst. Administrationen av informationstavlornas innehåll sker enkelt och tidsbesparande via hemportalen. Du kan tidsinställa och visa samma innehåll på flera tavlor samtidigt. Meddelanden som skapas i hemportalen kan utöver vanlig text även innehålla bifogade pdf-filer och bilder, som visas både i hemportalen och på informationstavlorna i fastighetens trappuppgångar. Meddelanden, vilkas publiceringstid gått ut, kan sparas i systemet för att återanvändas vid ett senare tillfälle. Beroende på användarrättigheterna kan en egen spalt reserveras för meddelanden från de boende, samt tillåta att de boende publicerar egna meddelanden.


Kodinportaali, varauskalenteri

BOKNINGSKALENDER

Genom hemportalen kan de boende boka gemensamma utrymmen och annan gemensam utrustning, såsom tider i tvättstugan och bastun. Administrationen av bokningsbara utrymmen och utrustning sker i hemportalen. De kan finnas flera bokningsbara objekt och alla kan namnges.

De bokningsbara objekten kan även tillhöra flera fastigheter gemensamt, och det går att skapa grupper av bokningsbara objekt med gemensamma bokningsregler. Bokningsreglerna styr t ex användningstider, fasta bokningar och hur många gånger per vecka en enskild boende har rätt att utnyttja objektet i fråga.

 Till början på sidan


Kodinportaali, käyttäjätunnusten hallinta

HANTERING AV INLOGGNINGSUPPGIFTER

Via hemportalen han du skapa inloggningsuppgifter, ställa in hur länge de ska gälla samt vilka rättigheter varje användare ska ha i systemet. Det går att tidsinställa inloggningsuppgifternas giltighet. Rätten att administrera inloggningsuppgifterna kan delas ut till någon med administrativa uppgifter, exempelvis fastighetsskötaren eller en medlem i bostadsrättsföreningens styrelse.

 Till början på sidan


Kodinportaali, lägenhetsmappen

LÄGENHETSMAPPEN

Lägenhetsmappen är de boendes egen informationsfolder. Den är avsedd att användas ungefär på samma sätt som den infomapp som ofta hör till lägenheten, fast i digital version. Det går att lägga in olika typer av dokument som lägenhetsinnehavaren kan läsa, såsom instruktionsmanualer för den utrustning och de hushållsmaskiner, som finns i lägenheten, samt bostadsrättsföreningens regelverk. Uppgifterna i lägenhetsmappen administreras med hjälp av ett administratörskonto. Med ett lägenhetsinnehavarkonto kommer man åt att läsa de dokument som har lagts i den aktuella lägenhetens lägenhetsmapp.

Att administrera lägenhetsmappen är enkelt. Administratören kan på en gång välja samtliga lägenheter, där de boende ska kunna visa de önskade dokumenten. Lägenhetsmappen finns i webbgränssnittet Kodinportaali och de boende kan också läsa innehållet i sin egen lägenhetsmapp i mobilapplikationen Kodinportti Mobile.

Lägenhetsmappen och dess innehåll visas inte på Kodinportti-tavlorna. Istället fungerar lägenhetsmappen som ett komplement till den information som visas på anslagstavlan. Den erbjuder ett större utrymme för långvarig lagring av dokument, som t ex inte är offentliga eller av meddelandekaraktär.