FOR ADMINISTRATOREN


Opdater dataene uanset tid og sted

Oplysningerne på Kodinportti-tavlerne vedligeholdes oftest af ejendomsservice, vicevært eller boligselskabets bestyrelsesmedlemmer eller andre informationsansvarlige personer.

Opdatering af dataene sker ved hjælp af Kodinportal-fjernforbindelse, så redigering af oplysningerne kræver ikke et fysisk besøg ved tavlen. Dette sparer meget tid og ulejlighed! Især i større byer kan rejsen til ejendommen og tilbage tage en stor del af dagens effektive arbejdstid og medføre brændstofudgifter.

Fjernforbindelsen fungerer på alle computere og mobile gadgets, der har en internetforbindelse. Brugerrettigheder til funktionerne kan defineres kodespecifikt.

Da dataene også kan opdateres tidsmæssigt, kan beboerne få ajourførte informationer og dataene kan vedligeholdes på det bedst mulige tidspunkt. Redigering af beboerlisten kan for eksempel synkroniseres til opdatering efter lejeaftaler.

Få bedre kontakt til beboerne

Kodinportti er en betydelig mere effektiv måde at kontakte beboerne end de traditionelle opslagstavler i opgangene. Oplysningerne på én eller eventuelt flere tavler kan opdateres på én gang.

Takket være berøringsfunktionaliteten kan opgangstavlerne rumme en betydelig mængde af væsentlige og nemt tilgængelige informationer til beboerne, som vejledninger og kontaktoplysninger.

De vigtigste meddelelser til beboerne kan fremhæves, så de bedst muligt kan opdages. De nyeste meddelelser står øverst, og timingen kan eventuelt indstilles til at fjerne de forældede meddelelser automatisk.

Moderne administrering af reservationer

Beboerne kan reservere fælleslokaler enten på Kodinportti-tavlen eller via fjernforbindelsen Kodinportal. Gammeldags reservationsprocedurer med reservationsbøger kan smides ud og overlapning af reservationer kan ikke længere ske.

Hver beboer har sin personlige kode til login på touchskærmen, så den ansvarlige for vedligeholdelsen kan stole på, at oplysningerne er korrekte.

Brugen af Kodinportti kræver ikke separate nøgler eller andet bærbart identifikationsudstyr. Hvis ejendommen anvender iLOQ-nøgler, kan login til Kodinportti-tavlen også gennemføres med iLOQ-nøgler.