YLLÄPITÄJÄLLE


Päivitä tietoja missä ja milloin tahansa

Kodinportti-taulujen tietojen ylläpitoon osallistuvat usein esimerkiksi kiinteistönhuolto, isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen jäsenet sekä muut tiedottamisesta vastaavat henkilöt.

Tietojen päivitys tapahtuu Kodinportaali-etäliittymän avulla, joten tietojen muuttaminen ei vaadi erillistä käyntiä taululla. Tämä säästää merkittävästi aikaa ja vaivaa! Erityisesti isommissa kaupungeissa siirtyminen kiinteistöön ja takaisin voi syödä ison osan päivän tehokkaasta työajasta sekä aiheuttaa polttoainekustannuksia.

Etäliittymä toimii kaikilla tietokoneilla ja mobiililaitteilla, joissa on internet-yhteys. Käyttäjäoikeuksia toimintoihin voidaan määrittää tunnuskohtaisesti.

Koska tietoja voidaan päivittää myös ajastetusti, tarjolla on ajan tasalla olevaa informaatiota asukkaille ja tietoja voidaan ylläpitää parhaaksi katsotulla hetkellä. Asukaslistan muutokset voidaan esimerkiksi synkronoida päivittymään vuokrasopimuksien mukaisesti.

Tavoita asukkaat paremmin

Kodinportti on perinteisiä porraskäytävien ilmoitustauluja huomattavasti tehokkaampi tapa saavuttaa asukkaat. Tietoja voidaan päivittää yhden tai haluttaessa useamman kohteen tauluihin helposti yhdellä kertaa.

Kosketustoiminnallisuuden ansiosta digitaaliselle porrastaululle voidaan tuoda helposti saataville huomattava määrä asukkaille olennaista tietoa kuten ohjeita ja yhteystietoja.

Tärkeiksi luokitellut asukastiedotteet voidaan korostaa, jotta niiden tavoittavuus on mahdollisimman suuri. Uusimmat tiedotteet näkyvät ensimmäisinä ja ajastuksen avulla vanhentuneet tiedotteet poistuvat haluttaessa automaattisesti näkyvistä.

Varausten hallinta nykyaikaan

Asukkaat voivat tehdä varauksia yhteisessä käytössä oleviin tiloihin Kodinportti-taulun tai Kodinportaali-etäliittymän avulla. Näin vanhanaikaiset varauskäytännöt varausvihkoineen voidaan siirtää historiaan eikä esimerkiksi päällekkäisvarauksia tapahdu.

Jokaisella asukkaalla on oma henkilökohtainen pin-koodi kosketustaululla kirjautumista varten, joten ylläpitäjä voi luottaa tietojen oikeellisuuteen.

Kodinportin käyttö ei vaadi erillisiä avaimia tai muita mukana kuljetettavia tunnistuslaitteita. Jos kiinteistössä on käytössä iLOQ – avaimet, voidaan Kodinportti-taululla kirjautuminen toteuttaa myös iLOQ -avaimen avulla.