VAKTMESTERTJENESTER


Oppdater informasjonen hvor som helst og når som helst

Blant dem som regelmessig oppdaterer informasjonen på Kodinportti-tavlene er ofte vaktmestere, eiere og borettslagets styremedlemmer samt andre informasjonsansvarlige.

Oppdateringen håndteres via hjemportalen Kodinportaali – altså trenger en ikke fysisk å være ved selve informasjonstavlen. Det sparer mye tid og besvær! I større byer kan det ellers ta mye av dagen og koste mye i drivstoff å reise til og fra eiendommene.

Hjemportalen fungerer på alle datamaskiner og mobiler med internettforbindelse. Brukerrettighetene til ulike funksjoner kan tilpasses forskjellige brukernivåer.

Ettersom informasjonsoppdateringene kan programmeres til å vises på spesifikke tidspunkter er det enkelt å vise beboerne aktuell informasjon, samtidig som opplysningene presenteres på rett tidspunkt. Listen over beboere kan for eksempel synkroniseres med datoen for overtagelse av en leilighet.

Kommuniser bedre med beboerne

Kodinportti er en betydelig mer effektiv måte å nå beboere på enn tradisjonelle oppslagstavler. Informasjonen kan enkelt oppdateres på én eller flere tavler samtidig.

Takket være berøringsskjermen kan tavlene vise store mengder informasjon til beboere, slik som f.eks. instrukser og kontaktinformasjon.

Viktige meldinger til beboere kan fremheves slik at de får maksimal oppmerksomhet. De nyeste meldingene vises først, og etter en forhåndsinnstilt tid forsvinner gammel informasjon automatisk.

Bookingen løftes til en ny tidsalder

Beboere kan booke fellesområder direkte på Kodinportti-tavlen eller via hjemportalen Kodinportaali på nettet. Gamle bookingmetoder som notisbøker kan gå inn i historien og dobbeltbookinger blir et gammelt minne.

Hver enkelt beboer har en egen personlig pinkode for å logge inn på berøringsskjermen. Vaktmestertjenesten kan derfor stole på at opplysningene stemmer.

Å benytte Kodinportti krever ingen egne nøkler eller annet verktøy. Men om iLOQ-nøkler anvendes på eiendommen kan innloggingen på Kodinportti-tavlen gjøres ved hjelp av slike nøkler.