ASUKASLISTA

Asukaslista

Kodinportti-taululla on nähtävillä asukaslista, joka on yleensä rappukohtainen. Rapputaululla voidaan haluttaessa näyttää myös muiden rappujen asukaslistat. Asukaslistan sisältöä päivitetään ja hallinnoidaan Kodinportaali-etäliittymän kautta ja asukaslistan muutokset on mahdollista myös ajastaa. Lisäpalveluna voimme yksilöidä asukaslistan ulkonäön.

 

 Sivun alkuun


 

ILMOITUSTAULU

Ilmoitustaulu

Kodinportti-taulun ilmoitusosiosta voi lukea tiedotteita, tärkeitä yhteystietoja ja vaikkapa talon säännöt. Uudet ja tärkeäksi luokitellut tiedotteet näkyvät taululla korostetusti, jolloin ne on helppo huomata. Tiedotteiden ajastusmahdollisuuden ansiosta taululla saadaan näkymään kulloinkin ajankohtainen tieto ja vanhentuneet tiedotteet poistuvat automaattisesti. Tiedotteet voivat olla myös pysyviä ja sama tiedote voidaan julkaista useissa kiinteistöissä ja rapuissa yhtäaikaisesti. Tiedotteet voivat sisältää pdf- tai kuvamuotoisia liitteitä, joita voi selata taululla kätevästi. Digitaaliselle ilmoitustaululle on mahdollista sijoittaa useita palstoja eri tarkoituksiin.

Digitaalisen ilmoitustaulun sisältöä hallinnoidaan Kodinportaali-etäliittymän kautta ja oikeuksia tiedottamiseen voidaan määrittää asukkaiden ja ylläpitäjien osalta käyttäjäkohtaisesti.

Tiedotteista voidaan näyttää rapputaululla vain otsikot tai laajemmin sisältöä esittävä näkymä, jota koskettamalla tiedote avautuu kokonaisuudessaan luettavaksi. Käyttäjä voi halutessaan valita tavan, jolla hän selaa tiedotteita.

 

 Sivun alkuun


 

VARAUSKALENTERI JA VARAUSVIHKOT

Varauskalenteri

Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi tehdä varauksia yhteisiin tiloihin, kuten sauna- ja pyykinpesutiloihin. Varauksia koskevat yhteiset säännöt määritetään Kodinportaali-etäliittymän kautta, ja niitä pystytään muokkaamaan monipuolisesti vastaamaan kunkin varauskohteen tarpeita.

Varauskalenteriin tehdyt varaukset voidaan tallentaa myös iLOQ:in sähköiseen lukitusjärjestelmään ja oven kulunohjaukseen, jolloin pääsy haluttuun tilaan voidaan rajata varatulle ajankohdalle. Lue lisää.

 

 Sivun alkuun


 

Kirjautuminen

KIRJAUTUMINEN

Käyttäjä voi kirjautua kosketustaululla henkilökohtaisella pin-koodillaan. Monet taulun toiminnoista ovat käytössä myös ilman kirjautumista. Yhteisten tilojen varaaminen edellyttää kirjautumista. Oman pin-koodin voi vaihtaa helposti internetin kautta Kodinportaali-etäliittymän avulla. Jos kiinteistössä on käytössä iLOQ -avaimet, voidaan Kodinportti-taululla kirjautuminen toteuttaa myös iLOQ -avaimen avulla. Tämä ominaisuus tulee valita tilausvaiheessa, joten kerrothan ajoissa jos kiinteistöönne on asennettu iLOQ.

 

 

 Sivun alkuun


 

TAPAHTUMAT - KALENTERI JA ILMOITTAUTUMINEN

Varauskalenteri

Tapahtumat-toiminnossa käyttäjät voivat tarkastella kiinteistön tulevia tapahtumia ja mahdollisesti ilmoittautua niihin, jos näin halutaan. Oikeus perustaa tapahtumia voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti.

 

 Sivun alkuun


 

ÄÄNESTYS- JA MIELIPIDEKYSELYT

Äänestys- ja mielipidekyselytoiminnot

Kyselyt-toiminnossa voi osallistua äänestyksiin ja vastata kyselyihin. Kyselyyn tai äänestykseen vastaaminen voi olla toteutettu ”kyllä tai ei” tai tyytyväisyysikoneiden avulla. Oikeus aloittaa kysely voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti. Kyselyt voivat olla myös anonyymejä.

 Sivun alkuun


PYSÄKÖINTIALUE

Pysäköintialue

Pysäköintialue-toiminnossa käyttäjä voi tarkastella kiinteistön pysäköintipaikkoja ja niiden varaustilannetta. Paikka voi olla myös merkattu esimerkiksi vieraspaikaksi. Pysäköintialueesta voi liittää käyttäjien nähtäväksi kuvan. Pysäköintialuetta hallinnoi ylläpitäjäkäyttäjä ja oikeus siihen voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti.

 Sivun alkuun


Säätiedot

SÄÄENNUSTE

Kodinportti-taululla näkyy kulloinkin vallitsevan sään kuvaus ja siitä voi tarkistaa myös oman alueensa sääennusteen.

Kello

KELLO JA PÄIVÄKALENTERI

Kodinportti-taululla näkyy kellonaika ja päivämäärä.

Julkiset

JULKISEN LIIKENTEEN AIKATAULU

Paikkakunnasta riippuen Kodinportti-taululle voi olla mahdollista saada tietoja julkisen liikenteen aikatauluista lähimpien yhteyksien mukaan. Käyttäjä voi tuolloin halutessaan selata liikenneyhteyksiä, kuten lähimpien linja-autopysäkkien aikatauluja.

 

Kielivalinnat

KÄYTTÖKIELEN VALINTA

Kodinportti-taulun käyttäminen on mahdollista usealla eri käyttökielellä, suomen lisäksi esimerkiksi ruotsiksi tai englanniksi. Myös sisältö, kuten tiedotteet, voidaan tarjota usealla eri kielellä. Monikielisen sisällön hallinta tapahtuu internetin kautta Kodinportaali-etäliittymän avulla. Käytössä olevat kielet voidaan määritellä kiinteistökohtaisesti.

 Sivun alkuun


 

Haluatko kuulla lisää?
OTA YHTEYTTÄ